Aktualności 


UWAGA!
od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe wzory wniosków >>

Zebrania Komisji odbywają się cyklicznie raz w miesiącu:

Najbliższe zebranie: 06.11.2019 r.
termin składania wniosków do 30.10.2019 r. do godziny 14.00

Terminy kolejnych zebrań:
04.12.2019
15.01.2020

Prosimy o składanie wniosków (PDF oraz wersja papierowa) najpóźniej 7 dni roboczych przed zebraniem!
.:: proszę przesłać wniosek mailowo do wstępnej weryfikacji przed wysłaniem/złożeniem oryginałów do sekretariatu lke ::.

wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji
wniosek składamy w 3 egzemplarzach + wersja elekroniczna (PDF)

W trakcie oceny wniosków komisja etyczna sprawdza m.in czy:
1. projekt jest uzasadniony z naukowego lub edukacyjnego punktu widzenia lub jest wymagany przez prawo;
2. cele projektu uzasadniają wykorzystanie zwierząt; 
3. projekt jest zaplanowany tak, aby umożliwić wykonywanie procedur w sposób możliwie najbardziej humanitarny i przyjazny dla środowiska.

Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko w placówce wpisanej do wykazu jednostek doświadczalnych oraz po uzyskaniu następujących zezwoleń:
1. wyznaczenia dla osób planujacych i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej (użytkownika);
2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

Zwierzęta przeznaczone do doświadczeń powinny pochodzić z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub od dostawców zwierząt doświadczalnych >>> wykaz